Pracownia plastyczna

Zajęcia terapeutyczne w pracowni plastycznej skierowane są na zapoznanie podopiecznych z różnorodnymi materiałami i technikami plastycznymi, jak rysunek, malarstwo, grafika, collage, witraż. Celem oddziaływań terapeutycznych jest usprawnienie manualne podopiecznych, usprawnienie koordynacji wzrokowo – ruchowej, usprawnienie dokładności i estetyki, rozwijanie inwencji twórczej, nabywanie umiejętności wyrażania siebie, własnych emocji poprzez sztukę plastyczną. To tutaj powstają obrazy malowane akrylami, oleje, monotypie, grafiki, prace rysunkowe w pastelach, ołówku. Farby, pędzle i ołówki, kolory, linie, plamy stają się „narzędziami” pozwalającymi na wyrażenie własnych poglądów, opinii, myśli, potrzeb, nagłych i intensywnych emocji, tęsknot, wzniosłych uczuć. Jakże często skrywanych nawet przed samym sobą.