Pracownia korekty i kompensacji

Głównym celem zajęć prowadzonych w pracowni korekty i kompensacji jest usprawnienie zaburzonych funkcji intelektualnych i poznawczych, usprawnienie uwagi, pamięci, umiejętności czytania, pisania i liczenia. Dzięki wykorzystaniu w terapii gier integrująco-synchronizujących, zabaw słownych, małych form teatralnych, elementów tańca, słuchania muzyki, emisji głosu, nauki gry na gitarze podopieczni uczą się uzewnętrzniać swoje przeżycia, rozładowywać napięcia, mogą kształtować i rozwijać zainteresowania, wyobraźnię i wrażliwość estetyczną.