Pracownia komputerowa

W ramach zajęć prowadzonych w pracowni komputerowej uczestnicy korzystają ze specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z odpowiednim oprzyrządowaniem i oprogramowaniem. Umożliwia to nabywanie przez podopiecznych umiejętności wykorzystania różnych źródeł informacji oraz środków jej prezentacji i przekazu w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań a także rozrywce i komunikacji międzyludzkiej. Celem zajęć prowadzonych w pracowni jest zapoznanie uczestników z zasadami bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem, zagrożeniami, prawami prywatności i prawami autorskimi, bogacenie zasób słownictwa o komunikaty i terminologię informatyczną, opanowanie umiejętności prawidłowej obsługi zestawu komputerowego, tworzenie i formatowanie dokumentów tekstowych i graficznych.