Pracownia Administracyjno-Biurowa

Zajęcia w pracowni administracyjno - biurowej mają na celu prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej w tym jak największe usamodzielnienie osób niepełnosprawnych w zakresie nabywania i kształtowania szeregu umiejętności związanych z obsługą w pełni profesjonalnego miejsca jakim jest biuro. Zajęcia mają na celu zdobycie wiadomości na temat zasad konstrukcji szeregu dokumentów (protokołów, artykułów, dokumentów aplikacyjnych i innych pism biurowych), prowadzenie dziennika korespondencyjnego, a także rozliczanie treningów ekonomicznych uczestników, zdobycie fachowych umiejętności z zakresu obsługi sprzętu biurowego (komputer, laptop, drukarka, skaner, niszczarka do papieru, telefon, fax, ksero) przez uczestników WTZ, które będą mogli wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej.