Pracownia sportowa

Chociaż to jedna z najmłodszych pracowni, jej działalność należy łączyć z rehabilitacją ruchową prowadzoną w placówce od samego początku funkcjonowania.
Fizjoterapia, gimnastyka korekcyjna, aerobik, zajęcia basenowe, wspinaczka ściankowa, muzykoterapia receptywna, trening relaksacyjny, gry i zabawy ruchowe, zawody sportowe to formy, dzięki którym podopieczni placówki mogą usprawniać narządy dotknięte niepełnosprawnością, podnosić poziom ogólnej kondycji ruchowej, wzmacniać siłę mięśniową, niwelować i przeciwdziałać wadom postawy oraz pogłębianiu się dysfunkcji i ograniczeń ruchowych wynikających z rodzaju schorzenia.
To właśnie udział w zajęciach sportowych pozwala uczestnikom na rozwijanie zainteresowań różnymi dyscyplinami sportu i rekreacji, wdraża do aktywnych form wypoczynku, rozwija świadomość w zakresie troski o utrzymanie odpowiedniej masy ciała, sylwetki, dobrej sprawności i wydolności fizycznej.
Udział w grach, zabawach i zawodach sportowych wdraża do odpowiedzialnej współpracy i współdziałania, pozwala na pokonywanie własnych słabości, ograniczeń, samokontroli i samodyscypliny, współzawodnictwa opartego na zasadzie „fair play”.

 

pr_sportowa.jpg