Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

O Nas...
 
Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Integracja” jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Realizacja tego celu odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej zmierzających do rozwijania wśród naszych podopiecznych umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także psychologicznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych.

Nadrzędnym celem warsztatów jest kompleksowa rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznaczająca zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych zmierzających do osiągnięcia przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Dbamy o ogólny rozwój i poprawę sprawności każdego uczestnika, tak aby maksymalizować niezależność osób niepełnosprawnych w funkcjonowaniu w społeczeństwie.

Poprzez aktywną terapię osoba niepełnosprawna realizuje takie potrzeby jak, akceptacja samego siebie, wiara we własne możliwości oraz potrzebę partnerstwa i kontaktu z drugim człowiekiem.

Terapię realizuje się na podstawie indywidualnych programów rehabilitacji dla każdej osoby niepełnosprawnej w których określa się formy rehabilitacji, zakres rehabilitacji, metody i zakres nauki umiejętności i planowane efekty rehabilitacji.

W WTZ działa Rada Programowa, składająca się z kierownika, pedagoga, rehabilitanta i instruktorów terapii zajęciowej. Rada dokonuje okresowej nie rzadziej niż co 3 lata kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika i zajmuje stanowisko w kwestii osiągniętych przez niego postępów w rehabilitacji.

W naszym warsztacie w zajęciach terapeutycznych uczestniczy 45 osób niepełnosprawnych. Kierownikiem jest pani Mariola Korytnicka.

W placówce zatrudnionych jest 15 pracowników w tym pedagog, rehabilitant, instruktorzy terapii, księgowa, prac. administracyjny, kierowcy oraz pani, która dba o czystość naszych pomieszczeń.

Cała kadra warsztatów posiada odpowiednie kwalifikacje, niezbędne do wykonywania zawodu.

Zajęcia w WTZ prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00.