Pracownia Sportowa

W pracowni sportowej zajęcia dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego uczestnika poprzez usprawnianie utraconych funkcji i umiejętności, korekcję wad postawy, rozwój motoryczny oraz poprawę wydolności organizmu i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Celem zajęć jest harmonijny rozwój funkcjonalny organizmy uczestników poprzez dobór środków stymulujących, korygujących i funkcjonowanie układu ruchowego, sercowo – naczyniowego, oddechowego i nerwowego, zainteresowania różnymi formami aktywności ruchowej.

Istotnie jest kształtowanie potraw osobowościowych poprzez wdrażanie do zajęć i gier zespołowych, zachęcanie do zdrowego i higienicznego stylu życia oraz rozbudzenie zainteresowania różnymi formami aktywności ruchowej.