Pracownia Administracyjno – Biurowa

Pracownia administracyjno – biurowa zajmuje się kształtowaniem i utrwalaniem umiejętności związanych z rozliczaniem treningów ekonomicznych uczestników,  właściwym wpisywaniem pism wychodzących i przychodzących do Dziennika Korespondencji oraz zapoznanie się z organizacją pracy w biurze – obsługa sprzętów biurowych, nazewnictwo.

Celem pracowni jest również nauka planowania i wykonywania obliczeń związanych z zakupami, płaceniem rachunków, orientacji w wydatkach miesięcznych w gospodarstwie domowym oraz dostępność sklepów i urzędów.